Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 25. 4.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.A PXE PXE PXE PXE PXE PXE
1.C OD
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bláhovec Bohumil -
Brožovská Miroslava - To To To To - To To To To
Bušina František - - - - - -
David František - - -
Hanusová Marie - -
Holkup Jiří - - - - - - - -
Chochole Václav
Kotlín Václav
Křížek Ladislav - - -
Kudláková Jana <> ..
Čejková Karolína - >> <> - - -
Sumerauerová Alena - - Hom - - .. Sc - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bláhovec Bohumil
3 výměna >> MYS 3.B na 16.4. 2. hod
4 výměna << MYS 3.A 3.A z 23.4. 6. hod
Grus Michal
2 přesun << OBV 3.C 2.C z 4. hod
4 přesun >> OBV 3.C na 2. hod
Hegenbart Václav
1 přesun << OBV 2.B 2.B z 30.4. 1. hod
Homola Jan
0 přesun << TEC 3.C 2.C z 2. hod
2 supl. (Sm AS) OBV 1.C za odpadlou
2 přesun >> TEC 3.C na 0. hod
9 odpadá OBV 1.C
Hrdina Václav
3 výměna << PEL 3.B 3.B z 16.4. 2. hod
Křížek Ladislav
1 supl. (Ch AS) OV 2.C (OV2) dohled
1 spojeno (Ktl AS) OV 2.C (OV1)
2 supl. (Ch AS) OV 2.C (OV2) dohled
2 spojeno (Ktl AS) OV 2.C (OV1)
3 supl. (Ch AS) OV 2.C (OV2) dohled
3 spojeno (Ktl AS) OV 2.C (OV1)
4 supl. (Ch AS) OV 2.C (OV2) dohled
4 spojeno (Ktl AS) OV 2.C (OV1)
5 supl. (Ch AS) OV 2.C (OV2) dohled
5 spojeno (Ktl AS) OV 2.C (OV1)
6 supl. (Ch AS) OV 2.C (OV2) dohled
6 spojeno (Ktl AS) OV 2.C (OV1)
Kudláková Jana
1 odpadá ČJL 1.A (ČJ1)
2 odpadá ČJL 1.A (ČJ2)
Kukrál Jan
4 odpadá FYZ 1.A
Polanská Lenka
3 odpadá BIO 1.A
8 přesun << AJ12 3.B (AJ12) 3.B z 26.4. 3. hod
Pospíšil Martin
4 přesun << ANJ 3.C 2.C z 6. hod
6 přesun >> ANJ 3.C na 4. hod
Schrollová Eva
6 spojeno (Sm AS) NJ21 1.B (NJ1)
Šatavová Lenka
1 odpadá MAT 1.A (ČJ2)
2 výměna << MAT 2.A 2.A z 2.5. 4. hod
2 odpadá MAT 1.A (ČJ1)
Tomáš Petr
1 spojeno (Br Nem) INF 4.B (Sk1)
2 spojeno (Br Nem) INF 4.B (Sk1)
3 spojeno (Br Nem) INF 4.B (Sk1)
4 spojeno (Br Nem) INF 4.B (Sk1)
6 spojeno (Br Nem) INF 4.B (Sk2)
7 spojeno (Br Nem) INF 4.B (Sk2)
8 spojeno (Br Nem) INF 4.B (Sk2)
9 spojeno (Br Nem) INF 4.B (Sk2)
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2. les., 0. - 1. les., 4. - 5. les., 3. les. Pěstební praxe
1.B
6 NJ21 NJ1 spojí Sc (Sm)
1.C
2 OBV supluje Hom (Sm)
9. les. Odpadá
2.A
2 MAT 2.A výměna << Ša z 2.5. 4. hod
2 LEB výměna >> na 2.5. 4. hod
2.B
1 OBV 2.B přesun << Hg z 30.4. 1. hod
1 LEB přesun >> na 30.4. 6. hod
2.C
1 OV OV2 supluje (Ch)
1 OV OV1 spojí (Ktl)
2 OV OV2 supluje (Ch)
2 OV OV1 spojí (Ktl)
3 OV OV2 supluje (Ch)
3 OV OV1 spojí (Ktl)
4 OV OV2 supluje (Ch)
4 OV OV1 spojí (Ktl)
5 OV OV2 supluje (Ch)
5 OV OV1 spojí (Ktl)
6 OV OV2 supluje (Ch)
6 OV OV1 spojí (Ktl)
3.A
4 MYS 3.A výměna << Bl z 23.4. 6. hod
4 ČJL výměna >> na 23.4. 6. hod
3.B
3 PEL 3.B výměna << Hr z 16.4. 2. hod
3 MYS výměna >> na 16.4. 2. hod
8 AJ12 AJ12 3.B přesun << Pol z 26.4. 3. hod
3.C
0 TEC 2.C přesun << Hom z 2. hod
2 OBV 2.C přesun << Gr z 4. hod
2 TEC přesun >> na 25.4. 0. hod
4 ANJ 2.C přesun << Ps z 6. hod
4 OBV přesun >> na 25.4. 2. hod
6 ANJ přesun >> na 25.4. 4. hod
4.B
1 INF Sk1 spojí To (Br)
2 INF Sk1 spojí To (Br)
3 INF Sk1 spojí To (Br)
4 INF Sk1 spojí To (Br)
6 INF Sk2 spojí To (Br)
7 INF Sk2 spojí To (Br)
8 INF Sk2 spojí To (Br)
9 INF Sk2 spojí To (Br)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou